Hem

Published on

Introduktion till Filokalia

Authors
filokalia evagrios munk

Filokalia är en samling texter som skrevs mellan det fjärde och femtonde århundradet av andliga mästare i den ortodoxa kristna traditionen. Den sammanställdes på 1700-talet av två grekiska munkar, den helige Nikodimos från det heliga berget Athos (1749-1809) och den helige Makarios från Korint (1731-1805), och publicerades första gången i Venedig 1782. En andra upplaga publicerades i Aten 1893, och den innehöll vissa ytterligare texter om bön av patriark Kallistos som inte fanns i 1782 års upplaga. En tredje upplaga i fem volymer publicerades också i Aten under åren 1957-1963 av Astir Publishing Company. Det är Astir-utgåvan som ligger till grund för vår översättning. Vår översättning, som vi också hoppas kunna publicera i fem volymer, kommer således att återge alla texter som ingår i de tre grekiska utgåvorna.

För det första har vi inte tagit med den introduktion som skrevs av den helige Nikodimos, och vi har skrivit om de anteckningar som han placerade före varje text eller serie av texter skrivna av en enda författare.

För det andra har vi använt en mer tillförlitlig version av en text om en sådan nu finns tillgänglig. När så har varit fallet anger vi det i den relevanta inledande noten.

För det tredje har vi tillskrivit Evagrios verket Om bön, som i de grekiska utgåvorna tillskrivs den helige Neilos; förklaringen till denna ändring av tillskrivningen finns i den not som föregår Evagrios texter.