Hem

Alla artiklar

 • Published on
  I den ortodoxa kyrkan är synaxarion i dag en förkortad samling av "Helgonens liv", avsedd att läsas i den offentliga gudstjänsten och att ge näring åt de troendes personliga böneliv.
 • Published on
  Ortodoxa dagliga böner. Bön är sinnets och hjärtans höjning till Gud i beröm, i tacksägelse och i framställning om de andliga och det materiella vi behöver. Vår Herre Jesus Kristus befallde oss att gå in i vårt inre rum och där be till Gud Fadern i hemlighet. Detta inre rum betyder hjärtat, kärnan i vårt väsen.
 • Published on
  Filokalia (gr. φιλοκαλία, "kärleken till det goda/vackra") är en samling texter skrivna mellan 300- och 1500-talet av andliga fäder från den ortodoxa hesykastiska traditionen.
 • Published on
  Symeon styliten (pelarhelgon), född cirka 388, död 459, var en kristen eremit och ett helgon som i cirka 30 år levde på en pelare i Qalat as-Siman nära Aleppo i Syrien för att komma närmare Gud genom böner och askes.