Hem

Bön

  • Published on
    Ortodoxa dagliga böner. Bön är sinnets och hjärtans höjning till Gud i beröm, i tacksägelse och i framställning om de andliga och det materiella vi behöver. Vår Herre Jesus Kristus befallde oss att gå in i vårt inre rum och där be till Gud Fadern i hemlighet. Detta inre rum betyder hjärtat, kärnan i vårt väsen.