Hem

Ortodox

  • Published on
    Ortodoxa dagliga böner. Bön är sinnets och hjärtans höjning till Gud i beröm, i tacksägelse och i framställning om de andliga och det materiella vi behöver. Vår Herre Jesus Kristus befallde oss att gå in i vårt inre rum och där be till Gud Fadern i hemlighet. Detta inre rum betyder hjärtat, kärnan i vårt väsen.
  • Published on
    Enligt de ortodoxa fäderna består människan av kropp och själ där själen skapas tillsammans med kroppen i konceptionsögonblicket. I takt med att kroppen växer och utvecklas, manifesteras också själens energier allt mer.
  • Published on
    Fädernas undervisning om ortodox teologi, och att visa att det i första hand är frågan om en ”vetenskap om helandet av människan”. Han uttrycker det så att han med denna bok, och även hans andra böcker, försöker överföra den ortodoxa andligheten från Filokalian till den rastlösa och oroliga nutidsmänniskan.